- Informacja -
- Reklama -
- Informacja -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Dyżury aptek:
Apteka "Na Zdrowie" w Kępnie
ul. Warszawska 30
tel. 62 599 30 81
Partnerzy
Akademia Piłkarska Reissa Kępiński Ośrodek Kultury KKS Polonia Kępno Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie Kepnosocjum.pl
Sonda:
Czy planujesz wyjechać na urlop w tym roku?
Newsletter:

Marsz po zdrowie, czyli o rehabilitacji Amazonek powiatu kępińskiego

16 września 2012 roku Stowarzyszenie Kępiński Klub „Amazonki” świętuje swoje 10-lecie istnienia. Warto z tej okazji szerzej poznać jubilata. Po historii stowarzyszenia, którą przedstawiliśmy poprzednio, dziś prezentujemy działania pań na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki i szerzenia edukacji zdrowotnej

Wyniki badań przeprowadzonych wśród kobiet po mastektomii potwierdzają, że najczęściej stosowanym sposobem walki z nowotworem jest niemyślenie o nim, odwracanie uwagi i myśli od bolesnych doznań (28% wskazań). Jak wykazują badania pomocą w zmaganiach z chorobą jest zaangażowanie się w pracę (20% wskazań), stosowanie się do zaleceń lekarskich (16%) oraz działalność w Klubie Amazonek (12%). Do priorytetowych zadań Amazonek należą programy szkoleniowe w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz podnoszenia poziomu wiedzy dotyczącej choroby, zajęcia rehabilitacyjne, akcje informacyjne i akcje promujące zdrowy styl życia oraz wsparcie psychologiczne kobiet, którym postawiono diagnozę. Realizację wszystkich tych zadań odnajdujemy w działalności Stowarzyszenia Kępiński Klub „Amazonki”.

Programy szkoleniowe w zakresie profilaktyki
W dniach od 1 sierpnia do 30 listopada 2008 roku Kępiński Klub „Amazonki” realizował rządowy program pod nazwą „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Wdrożenie w życie przedsięwzięcia stało się możliwe dzięki dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu władz Kępna. Program skierowano zarówno do kobiet po mastektomii jak i osób zdrowych. Głównym jego celem była edukacja zdrowotna i wsparcie psychiczne kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Z kolei w dniach od 5 lipca do 22 listopada 2010 roku - przy wsparciu finansowym ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego - realizowano projekt pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Kępińskie przedsięwzięcie przebiegało pod hasłem „Marsz po zdrowie – rehabilitacja Amazonek powiatu kępińskiego”. Grupa 50 kobiet brała udział w zajęciach, mających na celu poprawę sprawności psychoruchowej oraz wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych. Począwszy od 2006 roku Amazonki biorą udział w programie pn. „Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi” współfinansowanym przez burmistrza miasta i gminy Kępno. Projekt wspiera finansowo organizację corocznych spartakiad Amazonek pn. „Sprawna Amazonka” oraz wyjazdy na Ogólnopolskie Pielgrzymki Kobiet po Mastektomii na Jasną Górę.

Pragnienie powrotu do dawnej aktywności
W kalendarzu kępińskich Amazonek poza ćwiczeniami, rozmowami z psychologiem czy specjalistyczną terapeutą ważne miejsce zajmują spotkania w gronie najbliższych. Takimi formami rehabilitacji są organizowane każdego roku ogólnopolskie spartakiady amazonek i turnusy rehabilitacyjne. Od czerwca 2003 roku członkinie Klubu biorą udział w nietypowych zmaganiach sportowych. W tym to roku przebywały na turnusie rehabilitacyjnym w Gościmiu, podczas którego Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii zorganizowała Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek. Odtąd udział w igrzyskach stał się tradycją kępińskiego Klubu. Innym dążeniem, zmierzającym do uzyskania sprawności psychofizycznej, stały się spotkania organizowane w Kobylej Górze. W pierwszym dniu panie uczestniczą w wykładach (np. onkologa dr Tomasza Bartosia czy dr n.med. Dariusza Godlewskiego), w drugim organizują spartakiadę pod nazwą „Sprawna Amazonka”. W 2011 roku w Kobylej Górze odbyła się już siódma edycja warsztatów profilaktyczno–edukacyjnych, które od początku istnienia odbywają się przy wsparciu finansowym burmistrza miasta i gminy Kępno.

Akcje informacyjne, promujące zdrowy styl życia
Członkinie kępińskiego Klubu podejmują wiele akcji, promujących zdrowy styl życia. Jedna z nich odbyła się w listopadzie 2010 roku. Na zaproszenie pań do Kępna przyjechał dr n.med. Tomasz Huzarski z Międzynarodowego Centrum Chorób Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Celem wizyty było przeprowadzenie badań genetycznych i stwierdzenie, czy u badanych występuje dziedziczna predyspozycja do rozwoju nowotworów złośliwych, między innymi raka piersi i jelita. Badaniem zostały objęte osoby, które wygrały walkę z nowotworem oraz członkowie ich rodzin. Z kolei w miesiącu walki z rakiem piersi (październik 2011 r.) zorganizowały konferencję pod hasłem „Czy raka piersi można uniknąć?” Zaproszenie do udziału w sympozjum skierowano do społeczeństwa powiatu kępińskiego za pośrednictwem lokalnych mediów. Na apel kępińskich Amazonek odpowiedziało bardzo dużo kobiet, w tym także młodzież. Wykłady o potrzebie profilaktyki diagnozie w leczeniu raka piersi w aspekcie genetycznym wygłosili dr n.med. - Tomasz Huzarski oraz dr n.med. Dariusz Godlewski. Działalność klubów Amazonek sprawia, że przeżywane doświadczenie inspiruje do stawiania pytań o sens życia, a jednocześnie zachęca do dokonywania bilansu dotychczasowych osiągnięć i porażek. W zależności od własnych predyspozycji osobowościowych, kompetencji biograficznej, czynników środowiskowych i wielu innych Amazonki w obliczu zagrożenia wybierają różne drogi: negację, bierność, ucieczkę, poszukiwanie sensu, aktywność. W Kępnie panie z Klubu Amazonek wybrały drogę działania, pokonywania przeszkód, inspirowania i mobilizowania do twórczych poszukiwań.

Grażyna Gatner
Beata Wylęga-Grygierzec
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com

Komentarze

Redakcja portalu Kepnianie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.
MENU:
WAŻNE:
KONTAKT
tel.: 785 210 310
e-mail: kontakt@kepnianie.pl
REKLAMA:
Sprawdź naszą ofertę:
Reklama